MT EASTMARK CITY 프로젝트 브레이킹 페스티벌

MT EASTMARK CITY 프로젝트 브레이킹 페스티벌
2021년 12월 18일 MT Eastmark City Project의 기공식은 투자자, Dien Phuc Thanh Company, 일반 계약자 리더십의 참여로 엄숙하고 흥분되며 성공적인 분위기에서 진행되었습니다. , Truong Luu 주거 지역의 대표자 및 파트너와 함께 Rio Land Company의 프로젝트 개발 – 호치민시 동쪽, Long Truong 구, Thu Duc.

MT Eastmark City khu phức hợp sẽ mở màn một kỷ nguyên tươi sáng, một khởi đầu vạn tiềm năng, sẽ trở thành biểu tượng thịnh vượng và chuẩn sống mới tại trung tâm TP. Thủ Đức trước năm 2025.

Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company는 결단력과 열정을 가지고 MT Eastmark City Complex 프로젝트를 성공적으로 마무리 지을 것입니다.