PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

Internal news

General News, Internal news

Run for hearts 2017

The target of muc of the past of the past of the past of the past of the past of the smile smile and the future bright for the many child of the heart bẩm sinh trên khắp mọi miền đất nước, program “Run Vì Trái Tim 2017” do Quỹ Nhịp Tim Việt Nam kết hợp với Công ty Cổ The Gamuda Land (HCMC) has been return back to the new message “Nối nhịp tim, mầm mầm sống”.

Read more