PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

Nhà Xưởng- Dự Án Xưởng Sợi Lu Thai (Việt Nam)

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Dự án Xưởng Sợi của công ty LuThai Tây Ninh

  • Giá trị 147.75 tỷ
  • Thời gian khởi công: 02/01/2019
KHÁCH HÀNG
Công Ty TNHH Lu Thai
ĐỊA ĐIỂM
TPHCM, VN
DIỆN TÍCH
31,215.70 m2
HOÀN THÀNH
cập nhật

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG