Lễ khởi công công trình Hi-Tech Tower (19/04/2018)

Công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower