Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside (27/04/2018)

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Dự Án FRESCA RIVERSIDE1

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Dự Án FRESCA RIVERSIDE