Lễ cất nóc nhà xưởng TLD HI-TECH số II (29/12/2017)

xay dung

catnochitech02

catnochitech03

catnochitech04