Lễ cất nóc công trình Centana thủ thiêm – Tháp A (19/01/2018)

cenatana00

cenatana00

cenatana00

cenatana00

cenatana00

cenatana00